หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย   (*กำลังแก้ไข) เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา   (*กำลังแก้ไข) นิสิต   กิจกรรม อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
หน้าแรก

   กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สัมมนาวิชาการ
บริการวิชาการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พัฒนานิสิต
ประกันคุณภาพการศึกษา

Mission
คณะเภสัชศาสตร์
ปฎิทินกิจกรรม
กิจกรรมประจำวัน

  กิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  


Guest speaker in a topic of a survey study of anemia problem in diabetes patients who has no cardiovascular complications

ประเภทกิจกรรมวิทยากรภายนอกสถาบัน (ระดับนานาชาติ)
ระยะเวลา22 - 23 April 2011
หน่วยงาน Chongqing International Conference on Diabetes, Chongqing , Chinaสาระ/ประโยขน์

Guest speaker in a topic of a survey study of anemia problem in diabetes patients who has no cardiovascular complications at Chongqing International Conference on Diabetes on April 22th-23th, 2011, China

 | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ | คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | www.pha.nu.ac.th